Domov pilota

Projekt obsahoval návrh respektující rozpočet a některé neměnné prvky domu, například elektroinstalační prvky a dveře, dále obsahoval podklady k realizaci, tvorbu rozpočtu a dohled nad realizicí.