Pánský klub

Fotografie prostor v dejvickém podkrovním bytě. Práce obsahovala skicy a inspiraci pro následné kosmetické úpravy stávající herny, vybudování nové šatny a upgradu dětských pokojů, včetně zajištění realizace a autorského dozoru.