Pokojíky ve Varech

Projekt obsahoval návrh respektující rozpočet a některé neměnné prvky domu, například elektroinstalaci a dveře, dále obsahoval podklady k realizaci, tvorbu rozpočtu, dohled nad realizicí, nákup a instalaci nábytku a doplňků.